skip to Main Content

Pejlemærker

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er der truffet beslutning om et sæt pejlemærker for pædagogisk kvalitet på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet, som skal bruges som styringsredskaber til at sætte en fælles retning i kommunens daginstitutioner og skoler i hverdagen.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde – forældrepartnerskab
  • Sammenhæng – også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Mere information

Du kan læse mere om pejlemærkerne på Københavns Kommunes hjemmeside
Læs mere om Tilsyn
Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top