skip to Main Content

Tilsyn

Der føres løbende tilsyn med alle daginstitutioner, fritidshjem og klubber i Københavns Kommune

Det er Københavns Kommunes pligt at føre tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Tilsynet skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene.
Det pædagogiske tilsyn gennemføres af en pædagogisk konsulent fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Tilsynet udføres løbende og via et årligt besøg

I Københavns Kommune gennemføres det pædagogiske tilsyn både løbende via de pædagogiske konsulenters samarbejde med dagtilbuddene og i form af ét årligt formelt tilsynsbesøg.

Tilsynet består af:

  • Observation af det daglige arbejde med børnene.
  • Dialogmøde med leder og repræsentanter for medarbejdere og forældre.
  • En tilsynsrapport.

Den færdige rapport skal ligge på institutionens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til tilsynsrapporten i din institution, skal du kontakte institutionens leder.

Forældreinddragelse

Forældrene er en vigtig medspiller i tilsynsprocessen, hvor en forældrerepræsentant fra forældrerådet eller den selvejende bestyrelse inviteres til at deltage i den faglige dialog med den pædagogiske konsulent. Efterfølgende har forældrerådet eller den selvejende bestyrelse mulighed for at kommentere på konsulentens tilsynsrapport før den skal offentliggøres.

Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes desuden som et fast punkt på det årlige forældremøde.

Dokumenter

Tilsynsrapport 2019
Tilsynsrapport 2020
Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport Haraldsgården 2022

35529 Haraldsgården Kommentering af tilsynsrapport 2022

Mere information

Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan
Du kan læse mere om Københavns Kommunes tilsynskoncept her

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top
da_DKDanish