Skip to content

Forældrene i Haraldsgården

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at vi har en åben og ærlig dialog.

I et stort hus med flere afdelinger har forældrene den daglige dialog med pædagogerne på stuerne, og med afdelingslederne når der er behov for det. I er også altid velkommen til at ringe eller skrive til Trine ( leder i Haraldsgården), vi værdsætter en konstruktiv og direkte kommunikation, og vi anerkender, at vi kan have forskellige perspektiver men altid kan mødes et sted på vejen.

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, vi anerkender at vi har forskellige vilkår og valg I livet og vi møder derfor vores forælder sitiationsbestemt, der hvor de er i livet ligesom vi altid er åbne over for feedback I forbindelse med vores praksis.

Vi mener, at en tæt forældrekontakt er afgørende, dels for børnenes trivsel i institutionen, dels for forældrenes trivsel. For at vi på den bedste måde kan støtte op om børnenes liv, trivsel og udvikling har vi som pædagogisk uddannet personale også brug for at vide, hvad der rører sig i børnenes liv, også uden for institutionen.

I Haraldsgården arbejder vi med anerkendende kommunikation og dialog i alle relationer. Vi gør os umage med at fokusere på det, vi lykkes med, og på det, der kan hjælpe os videre. Vi ønsket et tæt forældresamarbejde og vi ønsker både den daglige dialog og den dialog der ind imellem er behov for, når vores forældre ikke helt syntes vi lykkes med vores kerneopgave.

Forældre spiller en afgørende rolle i deres børns personlige, sociale og faglige udvikling. Det er derfor centralt, at forældre deltager aktivt i deres børns læring – fra børnene er helt små til de blive voksne og selvstændige. Forældrene er med til at bygge bro mellem børnenes to verdener til gavn for børnene.

Forældrene har også et ansvar for at være i dialog med os om det de finder nyttigt for at deres eget barn og for gruppen som helhed kan trives og udvikles.

Vi lytter, tager til efterretning og skaber de nødvendige forandringer. Vi kan ikke nødvendigvis tale lige her og nu, måske er kerneopgaven det, der skal være i fokus, men så vender vi tilbage med et bud på hvornår.

Sammen med forældrene ønsker vi, at skaber vi det bedste børneliv.

Besøg

Forældrebesøg er en del af vores dagligdag. Vi ønsker, at forældrene med overskud og lyst deltager i livet i Haraldsgården, og vi er altid glade for at have forældrene med i vores dagligdag. Vi skal blot huske, at det er børnenes institution, og forældrene må indordne/indrette sig efter den daglige rytme, når de er på besøg.

Indflydelse

Som forældre er der mulighed for at skabe indflydelse ved at melde sig ind i forældrebestyrelsen, hvor vi blandt andet taler om den pædagogiske praksis, dagligdag  og udvikling af institutionen.

Som forældre i Haraldsgården har I en stemme og der lyttes til den. Vi ved, at forældrene er dem der kender børnenes bedst og vi ved at vi kun sammen kan flytte vores fantastiske institution i den rigtige retning.

Alene af den grund er forældrearbejdet højt på vores prioriteringsliste i den daglige praksis.

Vi kan sammen skabe et helt unikt institutionsmiljø lige midt i byen – lad os gøre det!

Nyhedsbreve

Vi skriver mange nyhedsbreve fordi vi mener, at det er vigtigt at forældrene er opdateret på hvad der rør sig i institutionen både i forhold til projekter, dagligdagen, personale og børn.

Nyhedsbreve sendes direkte til den mailadresse der finde på AULA.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top