Skip to content

Praktiske oplysninger

Sådan får du plads til dit barn i Haraldsgårdens døgnafdeling

Du skal henvende dig til pladsanvisningen i Københavns kommune. Her kan du skrive dit barn op og hvis begge forældre, eller den ene hvis du er alene, med arbejdsgiverdokumentation, kan dokumentere at i arbejder i døgnvagter, bliver i skrevet op med dette fortrin.

Alt kommunikation om en plads sker via pladsanvisningen, institutionen kan ikke selv anvise pladser.

Personalet i Natsværmeren

Det er de bedste pædagoger, der er sammen med jeres børn. De fire faste pædagoger har massiv erfaring med børn i alderen 0-6 år

I aftenvagter, weekends og ferier er der yderligere tilknyttet 8 kompetente pædagoger fra dag-teamet. 4 fra vuggestuen og 2 fra Minihaven og 2 fra børnehaven. Pædagogerne skiftes til at have weekendvagter og en ugentlig aftenvagt på Natsværmeren. Derudover tager de også vagter på helligdage. På denne måde sikre vi, at jeres børn som udgangspunkt altid møder pædagoger fra huset.

Hver aften når aftenvagten går hjem kl. 22.30, møder den vågne nattevagt ind, hvis der er overnattende børn.

Vores vikarteam som tager de vågne nattevagter, rummer ca. 15-20 personer, er overvejende pædagogstuderende og meget empatiske og dygtige mennesker.

Natsværmerens daglige rytme, følger i weekenderne og på daginstitutionens lukkedage altid vuggestuens rytme, idet vuggestuen har de yngste børn, som trives bedst i den rytme de kender.

Indkøring af børnene

Vi anbefaler, at jeres børn er kørt ind i vuggestuen/børnehaven inden de starter op i Natsværmeren. Derfor tænker vi, at børnene først starter i Natsværmeren efter en-to måneder. Personalet fra Natsværmeren vil bestræbe sig på at lære jeres børn at kende inden de starter, og er altid i dialog med jer om jeres behov. Vi modtager ikke børn på besøg i prøvevagter inden de har den reelle første dag, vi har for mange børn aften, nat og weekender til ekstrabørn.

Varsling af medarbejdernes vagter

Vores medarbejdere skal jf. deres overenskomst varsles, hvis vi skal ændre deres vagter. Der har desværre været en del nætter, hvor vi har haft medarbejdere på nattevagt uden at der har været børn pga. sene aflysninger. Selv om vi får en meget opryddet og ren institution er det dyrt, og ikke optimalt.  Derfor er det afgørende nødvendigt for os, at I melder jeres behov for pasning ind så hurtigt som det overhovedet er muligt og med mindre det sker med 7 døgns varsel, kan vi ikke garantere at der er personale på arbejde. Det gælder andre varslingstider i vores lukkeuger samt helligdage. Disse sendes ud via AULA. Der kun er medarbejdere på arbejde de dage der er tilmeldte børn, I kan derfor risikere at komme til et lukket hus, hvis I har glemt at melde til.

I kan få ændret jeres arbejdstider, jeres børn kan blive syge og der kan opstå mange uforudsete ting i et familieliv, det skal vi naturligvis nok forsøge at håndtere. 

Pasning om morgenen

Hvis jeres børn kommer INDEN 6.30 skal de afleveres på Natsværmeren. Benyt dørtelefonen ved det forreste trappetårn. Kommer I efter 6.30 skal børnene afleveres i vuggestuen, minihave og i børnehaven. Hvis ikke der har været overnattende børn skal børnene afleveres i vuggestuen, hvor personalet møder tidligere ind. 

I skal også melde morgenpasning ind på de tilsendte skemaer (månedsplanerne).

Aflevering af månedsplaner/pasningsbehov

Vi skal have jeres pasningsbehov så hurtigt som det er muligt og med mindst en måneds varsel. Send gerne løbende jeres tider og ændringer til os. Vi er klar over at der indimellem kan være udfordringer med at få jeres vagtplaner i tide, vi forsøger altid at løse dette sammen med jer.

Proceduren i forhold til, at melde mødetider ind via mail til nat@haraldsgaarden.dk  gælder både de skemaer i sender en gang om måneden og de akut opståede ændringer I måtte have. Alt nedenstående gælder kun for mødetider mellem kl. 17.00-7.00 samt for daginstitutionens lukke- og helligdage.

ALUA kan ikke bruges i forbindelse med pasning i natsværmeren og derfor er det kun tider sendt til nat@haraldsgaarden.dk der registreres.

Deadline for tilmelding til nødpasning 2024

Det er kun tilmeldinger sendt til nat@haraldsgaarden.dk der er gyldige. Skriver i tider i AULA betragter vi det som ikke-tilmeldt.

Nedenstående gælder alle datoer:

Påsken: 23.03-01.04

Deadline for tilmelding: 1. februar

Kristi himmelfart: 08.05-12.05

Deadline for tilmelding: 1. marts

Pinse: 17.05-20.05

Deadline for tilmelding: 1. marts

Grundlovsdag: 05.06

Deadline for tilmelding: 1. marts

Sommerferie-nødpasning: 05.07-28.07

Deadline for tilmelding: 1. marts

Jul: 21.12-01.01.25

Deadline for tilmelding: 1. september

Kontakt

Mail
Natsværmeren læser kun mail sendt til: nat@haraldsgaarden.dk 

Alle jeres mail til os, skal derfor sendes til denne mail-adresse. Vi læser som udgangspunkt ikke mail i weekender, helligdage og aften/nat men vi bestræber os på at svare jer hurtigst muligt. Hvis I har ændringer til dagen skal i henvende jer på jeres barns stue samt skrive en sms til Natsværmerens mobil.

Mobil
Der anvendes i Natsværmeren KUN ET MOBIL-nummer: 2349 3740. I skal kun bruge dette nummer når jeres børn ER i natsværmeren og når der opstår ændringer uden for institutionens åbningstid.

Ændringer i møde- og afhentningstider

Ændringer i møde- og afhentningstider SAMME DAG: kontakt stuen, og der videreformidler til personalet på natsværmeren.

Ændringer der opstår uden for institutionens åbningstider skal BÅDE sms’es til natsværmerens mobil: 2349 3740 samt skrives på en mail til: nat@haraldsgaarden.dk

Ændringer i fremtidige mødetider: Send en mail til: nat@haraldsgaarden.dk 

Ferie- og Fridage

Vi forventer at alle børn holder weekend, altså to fridag om ugen, hvilke dage i ugen er underordnet. Derudover har alle børn og voksne ret til minimum 5 ugers ferie om året, herunder 3 ugers sammenhængende sommerferie. Dette gælder selvfølgelig også for alle natsværmer-børn, der dog kan have en anden rytme igennem året.

Pris for pasning i natsværmeren

Hvis I har behov for information om tidsintervaller og betaling skal I henvende jer til forældrebetaling på www.kk.dk/institution/forældrebetalingen

Mad og måltider

Vores køkken forbereder alle måltider til jeres børn på alle tider af døgnet. Har jeres barn allergi eller intolerance skal der lægges en lægeudtalelse eller attest til brug i køkkenet.

Sutter og bleer

Vuggestuebørn skal selv medbringe sutter når de passes på tider mellem 17.00 og 7.00.

Børnehavebørn og Minihavebørn skal selv medbringe sutter og bleer når de passes på tider mellem 17.00 og 7.00.

Hvis jeres barn benytter Natsværmeren regelmæssigt, ser vi gerne at i også har ekstra skiftetøj i Natsværmeren.

Bemanding

Aftenvagten:
Der er altid mindst to medarbejdere.

Nattevagten:
Der er altid mindst to medarbejdere. En vågen vagt og en sovende vagt.

Weekendvagter/helligdage:
Der er altid mindst to medarbejdere.

Overgange

I Haraldsgården har vi valgt, at børnene der skal i natsværmeren går i vores ”almindelige vuggestue, minihave og børnehave” fra 07-17 og herefter skifte til en anden etage. Vi mener, at det er godt, at børnene bliver ”hentet”, ligesom de andre børn. Og natpersonalet henter derfor børnene på deres stuer ved 16.00-16.30-tiden. På samme måde gør vi om morgenen når børnene bliver ”afleveret” i vuggestuen, minihave eller børnehaven.

Aflevering og afhentning i døgn

Hvis jeres børn afhentes inden kl. 20.00, vil vuggestue- og børnehave etagernes døre stå ulåst. Vi anbefaler at I henter jeres barn i Natsværmeren og derefter går direkte ned i garderoberne for at tage tøj på og gå hjem. Dette vil sikre ro på Natsværmeren i forhold til de overnattende børn, hvis mor og far ikke kommer samme aften. 

Vi har ingen holdninger til hvornår I afleverer og henter jeres børn, men vi vil gerne være i dialog med jer i forhold til hvad der er bedst for jeres børn og for jer som familie.

I Haraldsgården er dialogen i fokus, ikke holdninger! 

Vi har dog en forventning om at I altid melder jeres komme- og gå-tider ind på Kbhforældre, så personalet i afdelingerne kan forme den bedste dag for alle børn.

Døgnetagen

På 3. sal holder Natsværmeren til sammen med vores Basisteam.

De to teams deles om de forskellige rum og når dagholdet går hjem er hele etagen Natsværmerens ligesom det er her vi er i weekender, helligdage og på lukkedage.

Herudover er der badeværelser, toiletter og soveværelse til nattevagten.

Hvis der er kun et barn tilmeldt

Vi skriver til jer, hvis jeres barn er eneste barn tilmeldt en aften eller nat. Dels fordi vi tænker, at I skal vide det og selv vurdere om I vil finde anden pasning, dels fordi det er mange personaleressourcer der bruges i aften/nattetimerne. Har I ikke mulighed for anden pasning har vi naturligvis medarbejdere på vagt.

Brug af pædagogisk vikarbureau

Vores medarbejdere kan også blive syge, skal have ferie og andet og ind imellem er det nødvendigt at bruge et eksternt vikarbureau. Vi har et tæt samarbejde med dem og deres personale er altid kompetente og gode til at træde ind i vores hverdagspraksis. 

 

 

ÅBNINGSTID
365 dage. 24 timer i døgnet

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

AFDELINGSLEDER
Trine Mortensen: 2494 0178

KONTAKT
Natsværmeren: direkte – 2349 3740

Back To Top