Skip to content

Pædagogisk idræt

Vi er en certificeret idrætsinstitution

Som en certificeret idrætsinstitution under DIF og VIA UC opfylder vores fysiske rammer mulighed for bevægelse både indendørs og udendørs. Alt vores personale er uddannet af VIA UC og nyansatte uddannes løbende.

Formål

En idrætsinstitution er i Danmarks Idræts-Forbund og Peter Sabroe Seminariets forståelse en institution, hvor personalet, bestyrelsen og forældrene bevidst udvikler institution således at hele personalegruppen får en idrætspædagogisk bevidsthed. Det vil sige en institution, hvor pædagogisk idræt er metoden til at opfylde de pædagogiske mål.

Bevægelseserfaring gennem lege og aktiviteter
Vi ønsker, at give børnene bevægelseserfaring gennem diverse lege og aktiviteter, og vi skaber bevægelses­miljøer, hvor børnene kan stabilisere og videreudvikle de sansemotoriske færdigheder. De færdigheder skal afprøves og gentages hele livet igennem for at blive vedligeholdt, og derfor er pædagogisk idræt, krop og bevægelse en del af Haraldsgårdens profil.

Vores pædagoger er engagerede og aktive rollemodeller for at få børn til at lege og bevæge sig – og de ved hvornår de skal trække sig og lade børnene lege selv.

Børn udvikler sig ved at være aktive og ved at være i bevægelse i et gensidigt samspil med andre børn og voksne i en social verden. Det gælder på det motoriske, det kognitive, det sproglige, det sociale og det følelsesmæssige område. Igennem pædagogisk idræt, krop og bevægelse sætter vi fokus på, at børns kropslige læring skal medtænkes i vores pædagogiske praksis.

Bevægelsesglæde i hverdagen
Det vigtige er bevægelsesglæde i hverdagen, og pædagogisk idræt baserer sig på kerneværdier i form af fascination, tabe-vinde, sociale relationer, mestring, brugen af konkurrence som drivkraft og meget mere. I pædagogisk idræt er der plads til alle, og gennem tilrettelæggelsen og den pædagogiske bagdør sikres aktiviteter, hvor både de livlige og de forsigtige kan deltage og få udfordringer. Det vil sige en sammenhæng, hvor målet og midlet er idrættens inkluderende kvaliteter, det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, selvværdet, bevægelsesglæden, de personlige sejre og det sociale, oplevelser af flow, det fælles tredje og, ikke mindst, det legende.

Børneyoga og mindfulness

I en certificeret idrætsinstitution arbejder personalet med børnenes kropslighed via pædagogisk idræt. Det falder ofte personalet let at igangsætte højpulsaktiviteter, imens det kan knibe med de mere rolige og stille aktiviteter. Med dette forløb vil personalet få en mere balanceret tilgang til børnenes kropslighed, hvor der både er fokus på det vilde og det stille. Børneyogaen bygger på kerneværdierne i pædagogisk idræt og personalet vil på den vis opleve en sammenhæng med det de tidligere er blevet præsenteret for.

Nærvær, ro og mindfulness – både for børn & voksne
Da hverdagen byder på mange skift og valg kan børneyogaen skabe en oase af nærvær, ro og mindfulness – både for børn & voksne.

I børneyogaen skaber vi en fordomsfri, ikke-dømmende og konkurrencefri stemning, hvor børnene øver sig i at mærke sig selv, blive grounded, samt få bevidsthed om sit åndedræt. Børneyogaen giver børnene redskaber til at finde ro i en fortravlet og hektisk verden. I de forskellige positioner vil barnet lære om sin krop, udvikle fleksibilitet og kropsbevidsthed.

Børneyogaen tager udgangspunkt i børnenes fantasi og har en legende tilgang. De forskellige sessioner vil tage udgangspunkt i de fire fokuspunkter: fysisk, psykisk, social og kognitiv, samt altid have et legende omdrejningspunkt såsom Zoologisk have, Sanser, Jungletur, Historier/eventyr, tal/bogstaver og meget andet. Hver session vil indeholde opbyggende lege/aktiviteter og slutte af med afslappende beroligende øvelser.

Personalet deltager
Personalet deltager sammen med børnene og får på den måde mulighed for at være nærværende og legende i samspil med børnene uden at skulle tænke didaktisk eller bruge energi på refleksion i forhold til indholdet. Derimod giver forløbet personalet mulighed for at støtte de børn som har brug for det, samt at forløbet giver personalet god mulighed for iagttagelse og refleksion over børnegruppens trivsel.

Ligeledes får personalet mærket børneyogaen på egen krop og vil på den vis have erfaringer til selv at kunne igangsætte børneyoga sammen med børnene.

I Haraldsgården kommer vores profil til udtryk i målrettede aktiviteter samt i hverdagspædagogik i vores mange uderum, i vores sal, i vores busser, i hverdagen med selvhjulpenhed og i vores brug af vores mange forskellige bevægelsesredskaber.

Her kan du se en film om pædagogisk idræt i Haraldsgården:

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø.

Back To Top