Skip to content

Praktiske oplysninger

Hvordan får mit barn en basisplads?

Barn i daginstitution eller dagpleje
Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Barn passes hjemme
Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller det lokale område og det vurderes, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Hvis det vurderes, at en basisplads er den ideelle løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til en basisplads, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog og en fagperson fra det lokale område, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Intranet

Når barnet starter i Haraldsgården, skal I logge ind på AULA

Al praktisk kommunikation med Haraldsgården foregår via dette intranet og det er afgørende for os, at I opretter jeres barns stamkort på dette system. I skal selv tjekke jeres barn ind på vores infoskærme. Har I vanskeligheder ved at logge på, kan i få hjælp af personalet.

Indkøring

Inden jeres barn starter, holder vi et formøde med jer så vi kan tale om jeres barn, familien, tidligere institutionserfaring og vores tilbud. Her deltager som hovedregel altid vores afdelingsleder og en pædagog fra teamet. 

Sæt minimum en uge af til indkøring
Når jeres barn starter i vores basisgruppe, anbefaler vi, at I har sat minimum en uge af, så I kan give barnet den bedste start. Det er meget individuelt fra barn til barn, hvordan de oplever skiftet til en ny institution og hvilke behov de har og indkøringer kan derfor også være meget forskellige. Vi planlægger i samarbejde med jer, jeres barns indkøring, så det får den bedste start i Haraldsgården. Den første dag skal I blive sammen med jeres barn og vi planlægger her i fællesskab, hvordan resten af ugen skal forløbe, hvor meget i forældre skal være med, hvornår barnet skal prøve at sove til middag, hvornår det skal hentes mm.

Aflevering

Det er vigtigt at barnet får en god start på dagen i basisgruppen og vi lægger derfor stor vægt på at alle børn for en god modtagelse af nærværende voksne. Børnene skal helst møde ind inden 9:30. og inden 9:15 de dage de skal på tur med bussen.

Vi holder ofte samling eller starter andre voksenstyrede aktiviteter 9:30 og det kan være svært for børnene hvis de kommer midt i en aktivitet. På samme måde kan det være svært for barnet at komme med ind i en allerede eksisterende leg blandt vennerne, hvis de kommer meget sent. Er der dage hvor I først kommer senere, giv besked via AULA. Vi kender alle til travle morgner men opfordrer til at I har god tid til at sige farvel til jeres barn.

Afhentning

Når I henter jeres barn er det vigtigt at I siger farvel, så vi ved at jeres barn er blevet hentet. Hvis et familiemedlem eller en ven skal hente jeres barn er det vigtigt I giver besked og noterer det i AULA. 

Vi skal bede jer om ikke at tale i telefon, når I afleverer og henter jeres børn.

Skiftetøj

Vi vil bede jer jævnligt om at opdaterer skiftøjet i kurvene i garderoben, så der er tøj der passer til årstiden. Vi har kun lånetøj i begrænsede mængder, og vi oplever ofte, særligt blandt vores børn der har en basisplads, at det er svært at få tøj på, der ikke er deres eget. Vi er meget ude og det er derfor vigtigt at børnene har regntøj, gummistøvler og om vinteren godt overtøj samt hue og vanter med hver dag.

Skriv navn i barnets tøj og sko, så er det lettere for alle at finde den rette ejermand, hvis det skulle blive væk.

For at vi kan passe rigtig godt på jeres børn, vil vi bede jer om at fjerne snoren fra hætterne i børnenes jakker, regntøj og flyverdragter. Børnene må ikke have halskæder eller halstørklæder på. Plasticposer skal fjernes fra børnenes pladser.

Fødselsdage

At fejre fødselsdag er noget helt særligt for alle børn.

Vi holder normalt fødselsdag om eftermiddagen til “frugt” ved to tiden. Vi pynter fint op, får flotte fødselsdagstegninger og synger fødselsdagssang. Ofte har barnet noget med, det gerne vil dele ud. Det kan være forskelligt frugt, hjemmebagte boller og lignende.

Planlæg med personalet på jeres barns stue, hvordan det vil passe jer bedst at fejre jeres barns fødselsdag, når dagen nærmer sig.

Vi henviser til Haraldsgårdens sukkerpolitik

Har I spørgsmål eller er der noget der undrer jer, vil vi opfordre jer til at komme til personalet, afdelingsleder Rikke eller husets leder Trine. Vi vil altid meget gerne høre jeres betragtninger, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for børnenes hverdag.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

AFDELINGSLEDER
Rikke Ørnberg: 3032 9198

KONTAKT
Hvaler/BASIS: 3035 1317

Back To Top