Skip to content

Natur og udeliv

I Haraldsgården prioriterer vi udelivet meget højt. At være ude med børnene er en stor del af vores hverdag og pædagogiske praksis

Mange læringsrum

Vi har med vores mange forskellige læringsrum unikke muligheder for at dyrke naturen og for at nærstudere naturfænomener i Haraldsgården:

  • Vores store bus kører hver dag året rundt ud i naturen.
  • Vores minibus kører det meste af året.
  • Vores tre ladcykler er af sted næsten hver dag.
  • Vores kolonihaver i De gamles by benyttes året rundt, når der ikke er frost og for vådt.
  • Vores naturbase på egen matrikel med stort skønt hus og en utrolig oase.
  • Vores legepladser er oaser med gamle træer, buske og alle muligheder for at dyrke naturen.
  • Som en integreret del af dagligdagen gør vi også flittigt brug af nærområderne, Fælledparken, Kildevældsparken, legepladser i området og ikke mindst vores kolonihaver i de gamles by.

Vi har også flyttet en lille del af naturen ind med kæmpeakvarium, udstoppede dyr og naturstuer.

Alt sammen som pædagogisk redskab for, at skabe de bedste naturoplevelser/erfaringer for børnene.

I kontakt med naturen – vejret begrænser os aldrig

Vi har mulighed for at følge årstidernes forandringer og skærpe børnenes opmærksomhed og viden herom. De omfangsrige og varierede muligheder både hjemme på vores legepladser, i skove, på strande, på natur­legepladser etc. giver plads til børnenes daglige nærvær med naturen. Den spontane udfoldelsesmulighed i og med naturen er uafhængigt af vejrforhold, gør børnene vant med at begå sig og udvikle deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed i naturen.

Vi mener, at denne meget bevidste prioritering af naturen i vores pædagogiske arbejde, styrker og udvikler børnenes motoriske, men også sociale kompetencer. Vores måde at inddrage naturen på er derfor ikke isoleret til at omhandle indsigt i og erfaring med naturen, men indgår som vidensressourcer som en del af børnenes sociale erfaringsdannelse, hvorved naturen ikke kun bliver målet i sig selv for børnenes læring, men også indgår som et middel til udvikling af deres sociale kompetencer.

Undersøgelser viser, at børn tilbringer meget mindre tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde. Børnenes hverdag er mere travl, overvåget og skemalagt end nogensinde før. Det betyder, at vi mister forbindelsen til naturen og forståelsen af, at den er vores livsgrundlag. Vi har brug for rent vand, ren luft, sunde madvarer og plads til natur, der hænger sammen. Derfor vil vi gerne lære vores børn om naturen og vise hvad den kan bruges til. Når vi er af sted med cykler og busser tilbringer vi ofte det meste af dagen ude – børnene  sover ude i den friske luft og spise deres frokost under åben himmel. Børnene får på denne måde en forståelse af, at naturen er et rum som man kan opholde sig i og bruge til alle mulige ting. Vi lægger stor vægt på at børnene lærer hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt vi behandler naturen med (eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene og efterlader ikke papir el. andet når man skal hjem).

De fleste børn er ude hver eneste dag hele året rundt, i sommer og sol og i vinter og sne. Vejret begrænser os aldrig, og derfor skal vores børn altid have tøj i institutionen til al slags vejr. Vi mener dog ikke at de yngste vuggestuebørn nødvendigvis har glæder af at kommer ud hver eneste dag, de sover to lure, de kravler og bruger tid og energi på at lande i deres nye vuggestueliv.

Her kan du se en film om om udelivet i Haraldsgården:

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top