skip to Main Content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud i Danmark er forpligtede til at beskrive og offentliggøre:

  • Et fælles pædagogisk grundlag, der beskriver tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • Hvordan der arbejdes med at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, f.eks. i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • Hvordan der arbejdes med evaluering i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om de nye, styrkede læreplaner på Københavns Kommunes hjemmeside

Dokumenter

Pædagogisk læreplan Haraldsgården revideret 03.12.20 (som pdf)
Evaluering af læreplaner Haraldsgården 7.12.20 (som pdf)

Læs mere

Læs mere om Tilsyn
Læs mere om Pejlemærker

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top