skip to Main Content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud i Danmark er forpligtede til at beskrive og offentliggøre:

  • Et fælles pædagogisk grundlag, der beskriver tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • Hvordan der arbejdes med at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, f.eks. i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • Hvordan der arbejdes med evaluering i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om de nye styrkede læreplaner her.

Dokumenter

Pædagogisk læreplan Haraldsgården version 4 16.04.2023 (pdf)

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top
da_DKDanish