Skip to content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud i Danmark er forpligtede til at beskrive og offentliggøre:

  • Et fælles pædagogisk grundlag, der beskriver tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • Hvordan der arbejdes med at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, f.eks. i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • Hvordan der arbejdes med evaluering i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om de nye styrkede læreplaner her.

Dokumenter

Pædagogisk læreplan Haraldsgården 2024-2025 (pdf)

Evaluering af læreplan Haraldsgården 2023 (pdf)

Pædagogisk tilsyn

Københavns kommune tillader kun at vores nyeste tilsynsrapport ligger på kommunens hjemmeside. Du kan læse mere om det pædagogiske tilsyn på Københavns Kommunes hjemmeside her

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top