Skip to content

Pædagogik i basis

Vi arbejder med et inkluderende tilbud og børnene deles op i grupper der er tilpasset børnenes behov, og derfor kan de andre børn og basisbørnene med stor succes være sammen i løbet af dagen – enten på stuerne i børnehaven, på legepladsen, på ture eller på en af stuerne, alt efter hvilke behov barnet og gruppen af børn har.

Formål

Formålet med basispladser er at sikre, at børn på baggrund af en konkret vurdering af deres behov, får en Individuel støtte i et inkluderende miljø. Børnene får mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, der kan fremme deres trivsel, udvikling og læring.

Som altid, i vores pædagogiske praksis, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Vi ser på barnets udfordringer, eventuel diagnose, behov og ressourcer. Vi har et tæt samarbejde med forældre og også med samarbejdspartnere som sundhedsplejerske, psykolog og tale- høre lærer.

Målgruppe

Der kan ikke gives en dækkende og entydig definition på målgruppen til en basisplads. Alligevel findes der nogle fælles kendetegn for basisbørnene:

De trives eller udvikler sig ikke over en længere periode, selvom daginstitutionen har inddraget forældrene, iværksat forskellige støtteforanstaltninger, og inddraget andre fagpersoner.

De befinder sig i en marginaliseret position, og deres livsduelighed bliver forværret på længere sigt, såfremt de ikke får en særlig støtte og pædagogik der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

De har behov for særlig pædagogisk indsats i den overvejende del af dagen, for fortsat at kunne trives og udvikle sig.

  • Det kan være børn der skal udredes for en diagnose
  • Det kan være særligt sensitive børn
  • Det kan være børn med autisme
  • Det kan være børn med ADHD
  • Det kan være børn med socioemotionelle vanskeligheder

Personalet i institutionen samarbejder med andre fagfolk, som psykologer, talepædagoger og konsulenter.

Hvalstuen

I Haraldsgården har vi 14 pladser til børn, der er blevet visiteret til en basisplads.

De børn, der går på hvalstuen, har forskellige udfordringer og har brug for ekstra støtte, for at mestre hverdagen i en børnehave.

Der er fem pædagoger tilknyttet Hvalerne. De fem pædagoger er primære pædagoger for de 14 børn, men har i dagligdagen også en tæt kontakt til børnehavens øvrige børn.

Nogen af børnene profitere af, at følge de andre stuer i den øvrige børnehave og andre har brug for det lille fællesskab, som vi også kan tilbyde. Vi ser det enkelte barn og dets udfordringer og ressourcer, og ud fra det skaber vi den bedste dag for børnene.

Samarbejdet med de øvrige stuer i børnehaven

Hvalen samarbejder dagligt med de øvrige stuer.

Nogle børn fra Hvalstuen, er tilknyttet enten Sæl, Hvalros eller Søløver. De er sammen med en pædagog fra Hvalstuen en del af stuen i de aktiviteter hvor det giver bedst mening for børnene. Andre af Hvalstuens børn kan have det svært med at agere i et stort fællesskab, og får derfor besøg fra Minihaven eller fra Sæl/Søløve/ Hvalros alt afhængigt af hvem der er hjemme og hvordan de aldersmæssigt passer til stuerne.

Børnene der kommer på besøg nyder det mindre fællesskab, og vi oplever at børnene profiterer af et gensidigt læringsmiljø. Særligt er der fokus på sprog, socialt samspil, motorik og den alsidige personlige udvikling. Børn er rummelige og vidtfavnende og giver plads til og lære af forskelligheder og det er derfor, at børnene er de vigtigste i inklusionsarbejde.

Dagens rytme

Om eftermiddagen, fra kl. 12.00 til 14.00, er børnene fra Hvalstuen som udgangspunkt, på legepladsen med de øvrige stuer, derefter spiser de frugt i mindre grupper på 3. sal.

De af Hvalbørnene der sover til middag, vil ligeledes blive puttet sammen med de børn fra Minihaven, som også stadig sover i middagsstunden. 

Fra kl. 7.00 til kl. 8.00 åbner vi sammen med børnehaven på 1. sal og er igen, fra kl. 16.00 til kl. 17.00 sammen med børnehaven.

Som altid, i vores pædagogiske praksis, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Vi ser på barnets udfordringer, eventuel diagnose, behov og ressourcer. Vi har et tæt samarbejde med forældre og også med samarbejdspartnere som sundhedsplejerske, psykolog og tale- høre lærer.

I løbet af dagen på Hvalstuen kan børnene have behov for en pause fra fællesskabet. Vi vurderer derfor løbende hvornår og hvordan vi bedst muligt skaber ro for børnene, og derved giver dem en pause. Dette kan eksempelvis være ved 1-1 kontakt med en voksen, at sidde med sin egen aktivitet med hørebøffer, og derved blive bedst muligt skærmet for auditive forstyrrelser.

Den første tid

Den første tid hos Hvalerne, er det vigtigste at barnet bliver trygt og danner relationer til de voksne og til de øvrige børn i en mindre gruppe. Vi har god erfaring med at have opstartsmøder, hvor pædagoger fra den tidligere daginstitution eller eksterne samarbejdspartnere deltager. Det giver os de bedst mulige forudsætning for at tage godt imod barnet. Efter ca. tre måneder udarbejder vi, i samarbejde med forældre barnets handleplan, der evalueres og opdateres hvert halve år.

Tæt samarbejde med forældrene

Et tæt samarbejde med forældre er en vigtig del af vores basis tilbud. Forældrene er de vigtigste i barnets liv og dem der kender barnet bedst. Det er derfor vigtigt med et tæt samarbejde. Både i forhold til de mindre ting i hverdagen samt til planlagte møder. Vi har store forventninger til samarbejdet med vores forældre og de skal have det samme til os

Pædagogik

Pædagogisk benytter vi os af specialpædagogisk viden og metoder, med øje for det enkelte barns ressourcer. Vi bestræber os på at skabe en tryg og forudsigelig hverdag og en struktur som basisbørnene kan overskue at agere i.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

AFDELINGSLEDER
Rikke Ørnberg: 3032 9198

KONTAKT
Hvaler/BASIS: 3035 1317

Back To Top