Skip to content

Pædagogik i Minihaven

Vi arbejder ud fra en pædagogiske retning om anerkendende relationer, der er et væsentligt grundlag for vores daglige pædagogiske arbejde.

Vores pædagogisk praksis tager udgangspunkt i det barnet kan, de initiativer det tager og dét det har succes med, således at det enkelte barn bliver mødt positivt og respektfuldt. Med det in mente tager vi også udgangspunkt i de positive redskaber som Marte Meo metoden indeholder. Vi har ligeledes fokus på, at skabe kontinuitet i barnets overgange fra vuggestue, TIL MINIHAVEN og videre til børnehave.

I forbindelse med vores læreplaner arbejder vi med bevægelse, hvor vi på stuerne/gangen har plads til at lave baner som udfordrer børnene. I forhold til natur og kultur har vi en vores eget område Naturbasen og kolonihaver som vi besøger flere gange om ugen. Vi styrker barnets sprog, sociale kompetencer, og personlig udvikling gennem musik, udeliv, lege og samarbejde med forældre. På stuerne arbejder vi desuden løbende med udviklingsmål for det enkelte barn.

Hvad er pædagogik i Minihaven

Vi arbejder med anerkendende relationer dvs.:

 • Vi stræber efter at være lige værdige med barnet (balance i magtforholdet)
 • Vi sætter os i barnets sted for at forstå barnets handlinger
 • Vi behandler barnet anerkendende dvs. være positiv, indlevende, respektfuldt. 
 • Vi er bevidst om at barnet altid har en grund til at gøre som det gør, intentionen er vigtigt.
 • Vi hjælper og opmuntre barnet til selv at finde løsninger.
 • Vi forsøger at være rollemodeller og dermed overfører vi holdninger og værdier til barnet.
 •  Anerkendende pædagogik kræver at vi er reflekterende og tænker over vores praksis, og her spørger os selv “hvordan kan mine handlinger se ud fra barnets synsvinkel”

Barnet udvikler derved

 • Selvværd, barnet kommer til at tro på sig selv og opleve at have betydning for sine omgivelser.
 • Selvrespekt, barnet lærer hvad det selv står for og får derved selvindsigt.
 • Respekt for andre, ved at holde af sig selv udvikler barnet empati og sociale kompetencer.
 • Selvstændighed, når barnet oplever at blive set i sine handlinger opbygger det erfaringsgrundlag for at handle og finde løsninger.

Selvhjulpenhed “Jeg kan selv – Jeg vil selv, men jeg har virkelig brug for din hjælp”

I vores hverdag taler vi meget om Selvhjulpenhed. Hvordan giver vi børnene mulighed for at hjælpe sig selv?  Selvhjulpenhed fylder meget hele dagen lang. I vores hverdag har vi mange faste hverdagsrutiner som måltider, i garderoben og på badeværelset. Vi er meget bevidste om at lade børnene blive en del af hverdagsrutinerne, så det ikke bare er noget den voksne hurtig skal have overstået, før at vi kan komme videre til dagens aktivitet. Vi gør rutinerne til et læringsrum, hvor børnene lærer at mestre forskellige kompetencer. 

Hvorfor selvhjulpen?

 • At kunne selv giver selvværd og følelsen af succes. Vi hører tit et begejstret “jeg ku’ godt”.
 • At kunne selv motiverer børnene til at gå i gang med nye udfordringer og lære nyt. Når barnet har fået en succesoplevelse med at få jakken af selv, så giver det også en større lyst til at øve sig i at hænge jakken op på knagen. 
 • At kunne selv giver overskud til at hjælpe andre. Vi oplever tit at børnene hjælper hinanden i garderoben og vi opfordre dem også til det.
 • At kunne selv styrker børnenes motoriske kompetencer. (Balance, kropskontrol, koordinering og styring af bevægelse)
 • Barnet lære også, at det er en aktiv medspiller og ikke bare en passiv modtager (samarbejde)

At øve sig i at blive selvhjulpent tager tid. Vi prioriterer højt, at børnene får tid til at kunne selv og øve sig. Nogle børn ser det nærmest som en leg og går til opgaven med stort gåpåmod. Andre børn skal motiveres mere, når bukserne skal læres at tage af. Vi kan også opleve en “indlært hjælpeløshed”, fordi barnet er vant til at andre gør det og ikke har lært, at det godt kan selv. Nogle børn “vil selv” i sådan en grad at de helst ikke vil have hjælp. Andre er hurtigere til at spørge vennerne. Hvis det er svært at finde motivationen gør vi det også til en leg “Fødderne har gemt sig…Hvor er de henne?”.

Nogle gange når vi skal på legepladsen prioritere vi også at bruge lang tid i garderoben, hvor vi øver at tage flyverdragten på. På sådanne dage når vi ikke så lang tid på udenfor, men så har det at øve sig i at tage flyverdragten på været en lærerig aktivitet. Den tid vi bruger på at lære børnene at være selvhjulpne vinder vi igen, når de kan selv og ikke har brug for vores hjælp. 

Vi opfordrer børnene til at gøre alt hvad de kan selv udfra det udviklingsstadier de er i (og det enkeltes barns dagsform). Vores dag giver rig muligheder for at være selvhjulpen. Om morgenen når børnene kommer med jer er det trapperne der skal bestiges. Jeres børn er rigtig gode til at gå på trapper. Nogle gange synger vi en sang om at gå på trapper og andre gange hepper vi på hinanden for at holde gejsten hele vejen op. 

En hverdag fyldt med selvhjulpenhed

 • I garderoben skal overtøj og sko af og sættes på plads og hjemmesko på (fodkoldt). Vi har forståelse for, at der måske ikke er tid om morgenen til at øve, men hvis der tid, så gør det endelig.
 • Til samling i Minihaven smører børnene selv deres brød med smør og hælder vand fra små kander. De sætter deres kopper og knive på vognen.
 • Efter leg rydder vi sammen op på stuen. 
 • Inden frokost vasker vi hænder. Børnene øver sig i at trække deres ærmer op, tage sæbe på og vaske hænder. Til sidst skal hænderne tørres med et papirhåndklæde, som de smider i skraldespanden.
 • Til frokost hjælper børnene i et vist omfang med at dække bord og række tallerkner mm videre til deres venner. Når maden ikke er for varm øser de selv op. De hælder selv vand op fra de små kander. Efter mad får de en klud til at tørre mund og fingre med og smider den ud. Børnene rydder op efter sig. De skraber deres madrester ned i skraldespanden og sætter service på madvognen.  
 • Efter frokost er det tid til at tisse og skifte ble. De børn der skal sove, sidder i små grupper og øver at tage deres tøj af selv og putte det op i deres sovekurv. Derefter går de på toilettet, hvor de selv tager deres ble af og smider den i skraldespanden. Dem der har lyst, prøver at sidde på toilettet. Vi finder en ren ble og bagefter vasker de selv hænder. 
 • De børn der skal på legepladsen, går ud i garderoben i små grupper med en voksen og tager overtøj på. 
 • Når børnene igen står op fra lur, øver vi igen med at tage tøj på og dem der kommer ind fra legepladsen øver at tage deres overtøj af og går ud og vasker hænder. 
 • Til eftermiddagsmad smører de selv deres brød og rydder servicen op efter dem selv. 

Forældrene har også en opgave

Vores dag er fyldt med muligheder for at gøre børnene selvhjulpne, men forældrene kan også hjælpe os og jeres børn. Det kan i gøre ved at lade jeres barn selv gå op ad trapperne, når det skal til og fra minihaven. I kan give barnet tøj på, som er nemt at tage af og på. Det er fx svært at tage stramme cowboybukser af selv.  Det er svært at trække ærmerne op selv, hvis blusen er lukket med en knap ved håndleddet. Vi kan godt lide finmotoriske udfordringer til børnene, men en skjorte er simpelthen for svær at knappe op selv for minihavens børn. Sko og støvler må meget gerne være med velcro, så barnet kan mestre at lukke dem selv. Når I i morgen tidlig finder tøj til jeres børn, så kig på med “selvhjulpenheds-briller” på…

Børn i Minihave alderen er meget engageret i at hjælpe og kunne selv. Det er vigtigt at vi griber denne begejstring for at hjælpe og kunne selv for det varer ikke ved…

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om evnen til at kunne tilpasse sig et socialt fællesskab og at indgå i samspil med andre. Udvikling og læring er forankret i dette og læring sker ofte ad denne vej. Så at besidde bedst mulige kompetencer ud i at mestre dette er vigtigt for rejsen mod ”det hele menneske”.

Børn skal kunne fungere i et socialt samspil med andre mennesker. De skal skabe rummelighed i forhold til andre og kunne håndtere, at de ikke er i centrum. Børn skal kunne samarbejde med andre børn, de skal kunne lytte til andres forslag og beslutninger og lære at acceptere og respektere andre. Det er vigtigt at vide, hvordan man i fællesskab træffer beslutninger, og hvordan man varetager at være medansvarlig for disse beslutninger.

Som voksne skal vi hjælpe børnene til dette, så de bliver en del af fællesskabet. Vi skal indgå i et samarbejde med dem om erhvervelsen af de sociale spilleregler, de sociale koder, normer og værdier.

Dette gør vi bl.a. under vores forskellige projekter, hvor vi fokuserer på at børnene lytter til hinanden og giver plads til hinanden. Herigennem oplever de flere sider af sig selv og hinanden, og på den måde udvikler de respekt for hinanden. Vi hjælper børnene, hvis de har det svært med at komme ind i en leg. Vi hjælper dem til at sætte ord på, hvad der er svært og hjælper dem i gang igen i legen. Vi hjælper dem til at lave aftale om roller, forhandle og give sig i legen. Vi hjælper dem til at give udtryk for egne følelser, indfald og ideer.

Natur og udeliv

I Minihaven har vi et stort fokus på natur og udeliv. Vi har blandt andet vores Naturbase, som er en lille oase på vores grund med et lille hus hvor vi kan sove/spise eller lege i. Derudover har vi 2 kolonihaver i Byosaen, hvor der er dyr og hvor vi planter grønsager som vi senere på året høster.

Naturoplevelser i barndommen sætter sig spor igennem hele tilværelsen, såvel kognitivt som følelsesmæssigt og kropsligt. Ved en autentisk færden i og med naturen erhverver barnet sig en viden om og erfaring med dens omverden og i forhold til sig selv og ens grundlæggende verdensopfattelse nuancerer sig.

 

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

AFDELINGSLEDER
Gitte Ringkvist: 2152 7294

KONTAKT
Blæksprutter: 3060 3650
Delfiner: 2324 9274
Krabber: 2348 0629
Skildpadder: 2339 8343

Back To Top