Skip to content

Pædagogik i børnehaven

Vi har tre stuer i børnehaveafdelingen. Hver stue kører på skift med vores bus i to uger og er derfefter hjemme i børnehaven i fire uger. Børnhaven har et tæt samarbejde med vores basisteam og vores minihave. Vi har fælles projekter og er på tværs i huset om morgenen og om eftermiddagen.

Det gode børneliv

I Haraldsgården tager vores pædagogik udgangspunkt i det gode børneliv. Det vil sige at vi i vores hverdag har fokus på det der skaber en meningsfuld, udviklende og glad dag for børnene. Vi lægger vægt på at skabe en struktur der med forudsigelighed skaber tryghed og mulighed for læringsrum for det enkelte barn.

Vi arbejder ud fra den pædagogiske retning om anerkendende relationer, der er et væsentligt grundlag for vores daglige pædagogiske arbejde. Vores pædagogisk praksis tager udgangspunkt i det barnet kan, de initiativer det tager og dét det har succes med, således at det enkelte barn bliver mødt positivt og respektfuldt. Gennem anerkendelse styrkes barnets selvværd.

Læreplaner

Vi arbejder projektorienteret med læreplanerne og har fire faste projekter som vi hvert år videreudvikler på med udgangspunkt i børnegruppen og dens behov. Samtidig er vi bevidste om og har fokus på læreplansarbejdet i de daglige rutiner og overgange. Vi inddrager alle seks læreplanstemaer i vores planlægning og indtænker grundlaget for den styrkede læreplan med i vores refleksioner når vi udvikler og planlægger den daglige pædagogiske praksis.

I forbindelse med vores læreplaner arbejder vi med bevægelse, hvor vi på stuerne, i vores sal og på legepladsen laver aktiviteter der udfordrer og styrker børnene motorisk.

Pædagogisk idræt

Som en certificeret idrætsinstitution har vi også i børnehaven et særlig fokus på børn, krop og bevægelse. Vi arbejder målrettet med blandt andet børneyoga, slåskultur, fri for mobberi og en masse pædagogisk idræt med pædagogiske bagdøre, så alle kan deltage og få udbytte af projekter og lege.

Natur og Udeliv

Vores anden profil er Natur og idelig og derfor er naturen en stor del af børnehavelivet.

F.eks. har vi med vores bus rig mulighed for at tage ud i naturen og opleve med alle vores sanser, samtidig bruger vi også legepladsen og lokalområdet til at undersøger og opleve naturen.

Sproglig udvikling

Vi har i hverdagen fokus på at styrke barnets sproglige udvikling via højtlæsning, samtaler, samling, sanglege, i leg og i samtale med børnene. Vi er samtidig meget opmærksomme på at benævne og sætte ord på det vi gør og oplever samt på de følelser der er tilstede i relationer.

Barnets sociale kompetencer

Vi styrker barnets sociale kompetencer, og personlig udvikling gennem bl.a. musik, udeliv, dialog, historiefortælling, motoriske og kreative aktiviteter, ved måltiderne, i lege, i mindre og større grupper og i samarbejde med forældre. Vi ligger stor vægt på at børnenes sociale relationer, at alle børn har venner, at de ved at de er en del af et fællesskab og at de hver især er gode til noget og er helt særlige som den de.

I forhold til børns læring mener vi at det er vigtigt at børn skal have muligheder for at bruge deres fantasi og kreativitet i samværet med hinanden og personalet. At glade børn lærer bedst og vigtigheden af at personalet er opmærksomt på hvordan det skal støtte barnet i forskellige læringssituationer. Skal den voksne gå bag ved, ved siden af eller foran barnet (de tre læringsrum, Basil Bernstein, 2001) for bedst at støtte barnet i dets udvikling.

 

.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

AFDELINGSLEDER
Rikke Ørnberg: 3032 9198

KONTAKT
Hvalrosser: 232 49459
Sæler: 2494 4551
Søløver: 2324 9594
Hvaler/BASIS: 3035 1317

Back To Top