Skip to content
Naturen bruges aktivt i haraldsgården

Aktivitet i børnehaven

Vi er i Haraldsgården privilegerede med et stort hus med gode fysiske rammer. Vi prioriterer at dele os i mindre grupper i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at børnene er glade og føler sig trygge i Haraldsgården, og at de har en følelse af at høre til, at det er deres sted. Vi planlægger aktiviteter ud fra hvad der rør sig i børnegruppen, børnenes behov, læreplanerne, traditioner og årstiderne.

Aktivitetsplaner

Personalet på stuen laver aktivitetsplaner for de enkelte uger, der hænger på stuens opslagstavle. Aktivitetsplanen er et fagligt værktøj for at sikre, at vi har faglige overvejelser bag vores aktiviteter og får præsenteret børnene for et alsidigt læringsmiljø. Samtidig er det en oversigt til forældre, der så kan tale med børnene om hvad de skal eller hvad de har lavet.

Samling

Til samling lærer børnene at vente på tur, lytte til hinanden, de voksne hjælper med at sætte ord på oplevelser og følelser og spørger eksempelvis om andre børn har oplevet og følt på samme måde. Vi synger, tæller, leger og får fortalt historier ved hjælp af dukker og andre rekvisitter.

Leg

Legen er en vigtig del af dagen i børnehaven. Vi har stor fokus på den voksnes rolle i legen og på at skabe rum og plads til leg. I legen udvikler børnene sig alene og i samspil med andre. De er nysgerrige, fantasifulde og skaber en forståelse for deres omverden.

Pædagogisk idræt

Vi har i børnehaven gode fysiske rammer. En stor sal der bruges til Yoga, hockey, krumspring og kolbøtter. En stor legeplads, med et legestativ der både udfordrer de små og store børn, god plads til at cykle eller spille fodbold. En lang gang og stuer hvor vi gerne rykker møblerne til side og danser eller laver forhindringsbaner.

Personalet skaber rum til fysisk udfoldelse, motiverer og udfordrer gennem aktiviteter og giver børnene viden om kroppen. Vi har i pædagogisk idræt både fokus på den kognitive, sociale, psykiske og motoriske udvikling, ligesom vi har stort fokus på at skabe et inkluderende fællesskab hvor der er deltagelsesmuligheder for alle.

Måltidet

Måltidet er en vigtig del af dagen i Haraldsgården. Udover at vi prioriterer højt, at børnene får sund og spændene mad ser vi også måltidet som et vigtigt læringsrum. Måltidet skal foregå i rolige omgivelser, hvor der er mulighed for at tale sammen rundt om bordet. Vi taler om det vi spiser, hvor det kommer fra, hvordan vi syntes det smager og føles. Vi venter på tur, er opmærksomme på hinanden og øver os med kniv og gaffel. Det er også ved måltidet at der falder ro over børnene efter formiddagens aktiviteter og leg. Her der er mulighed for at tale om det man lige har lavet eller det der skal ske i løbet af dagen eller måske om det der rør dig derhjemme.

Krearummet

Vi har i vores kælder indrettet et krearum hvor børnene kan fordybe sig og eksperimentere med kreative processer ligesom vi ofte på stuerne har gang i forskellige kreative aktiviteter

ÅBNINGSTID

Man – fre: 07.00 – 17.00

AFDELINGSLEDER
Rikke Ørnberg: 3032 9198

KONTAKT
Hvalrosser: 232 49459
Sæler: 2494 4551
Søløver: 2324 9594
Hvaler/BASIS: 3035 1317

Udendørs faciliteter

Vi bestræber os på at være ude hver dag året rundt. Vi er hverdag på legepladsen, der giver mulighed for at udfordre kroppen ved at klatre på legestativet, køre på cykel, spille bold, løbe og balancere. Den giver også børnene plads til at være sig selv i vores bøgehule, lege i sandkassen og rollelege i legehusene. Endelig er der også plads til voksenstyrede lege og aktiviteter som sanglege, gemmleg og pædagogiske idrætslege.

Aktiviteter i mindre grupper

Vi deler i løbet af dagen børnene op i mindre grupper hvor vi laver forskellige aktiviteter. Vi oplever at børnene har stor glæde af at være i mindre grupper, det giver en anden mulighed for fordybelse og nærvær hvor det pædagogiske personale har stort fokus på det enkelte barns udvikling.

Vi laver skolegruppe, for de ældste børn, på tværs af stuerne en gang om ugen. I skolegruppen fokuserer vi på former, rim og remser, bevægelse, kammeratskab,  selvhjulpenhed og meget mere. Vi har et samarbejde med Nørrefælled skole der er vores distriktsskole og skolegruppen vil i løbet af året lave forskellige projekter på skolen i samarbejde med børnehaveklasselederne. Inden børnene starter fritidshjem er der er en afslutningsfest for skolegruppen i børnehaven.

Sprog

Vi er opmærksomme på at skabe et sprogstimulerende læringsmiljø i børnehaven. Personalet er uddannet i børns sprogtilegnelse i løbet af 2019-20. Det gør vi bl.a. igennem visuelle dokumentation der lægger op til samtale, rim og remser og andre visuelle billeder og plakater der vækker nysgerrighed og skaber genkendelighed for bogstaver og viden om forskellige emner. Vi er meget glade for bøger. Vi mener at alle børn skal præsenteres for bøger, da læsning udvider vores verden, gør os nysgerrig, skaber fælles opmærksomhed, nærhed og sprogtilegnelse. Vi læser sammen i større og mindre grupper. Vi bruger konkreter og sprogkufferter og har ugens bog. I løbet af dagen fordyber børnene sig alene eller to og to med en bog. Vi har fokus på børnenes sprogudvikling i leg og i at skabe rammer for samtale.

Forældregruppen og traditioner i Haraldgården

Vi har i Haraldsgården en engageret og aktiv forældregruppe. Stuerne inviterer hvert år i efteråret forældrene med på skovtur, så de kan komme ud og opleve en dag med bussen. Til Sankt Hans Maraton i juni mødes vi og løber sammen inden vi om bålet synger midsommervisen og ønske hinanden god sommer. Til mini OL i efteråret samles vi i Fælledparken hvor børnene stuevis ”kæmper” mod hinanden i bl.a. gummistøvlekast og forhindringsbane. Til jul har vi udendørs julefest med varm kakao på bål, lanterne, forhindringsbaner, juledekorationsværksted, luciaoptog og dans om juletræet.

Ture

Vi går på ture i nærområdet. Vi besøger legepladser, Fælledparken, Kildevældsparken, Lersøparken. Når vi går ture øver vi os i at gå i trafikken, være opmærksomme og passe på hinanden.

De daglige rutiner

De daglige rutiner, måltiderne, garderoben og de forskellige overgange er en stor og vigtig del af aktiviteterne og læringen i børnehaven. Vi har stort fokus på børnenes overgange, forbereder dem på hvad der skal ske og hvornår. Måltiderne er i mindre grupper med faste pladser, hvor der er tid til fordybelse, samtale og relationsdannelse. I garderoben er der fortsat fokus på selvhjulpenhed og de større børn hjælper de yngre hvilke begge parter profiterer og vokser af.

Back To Top