Skip to content

søstjerne tivoli tur 022

Velkommen til cyklerne i Haraldsgården

Vi har to ladcykler som vuggestue- og børnehaveafdelingen anvender i det daglige. Cyklerne er helt fantastiske for os og især for børnene, der elsker disse ture og dem der kikker med lange øjne efter os. Her kan sidde fire børn i hver cykel, det giver en stor frihed og en masse gode oplevelser for både børn og voksne. Med cyklerne tager vi på opdagelse rundt i København – bl.a. Svanemølle strand, Zoologiskhave, Charlottenlund Fort, Fælledparken.

De fire børn og den ene voksen har en unik mulighed for at fordybe sig og for at være i et med cykleturen og derfor prioritere vi cykeldagene højt.Det giver en fælles oplevelse og fællesskabsfølelse, som børnene og de voksne senere kan tale om, f.eks. med mor og far eller de andre voksne.

Når vi tager cyklerne ud i det fri, ønsker vi at give børnene en forståelse af, hvad naturen kan bruges til. Bl.a. ved at børnene sover i det fri eller i vores medbragte telte, spiser madpakker på græsset, lære børnene hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt man behandler naturen, f.eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene, efterlader ikke skrald, osv.

Som det ses på billedet har vi små sovetelte med sådan, at alle børn kan få den søvn de har behov for, også når vi nyder naturen.

Vuggestuens cykelgruppe 2013

Efter sidste års succes vil vi igen denne sommer have en cykelgruppe i vuggestuen, hen over sommeren. Cykelgruppen vil bestå af de ældste børn i vuggestuen. Vi cykler hver tirsdag, onsdag og torsdag(i maj, juni, juli og august), ud og ser på København og omegn. Personalet vil skiftes til at være på farten med de store børn og i vil på forældre opslagstavlen kunne se nærmere om, hvor turene går hen og hvem som er af sted. Cykelgruppen er ude fra kl. 9 til kl. 15, så børnene skal senest være mødt ind kl. 8.45, hvis de skal nå at komme med. Gruppen er ude hver dag i alt slags vejr, så det er vigtigt at I pakker en lille rygsæk med regntøj, gummistøvler og lidt skiftetøj, tasken skal kunne tages på ryggen og bæres af barnet selv. Vi har skrevet lidt om vores tanker bag cykelgruppen og hvad det ville gavne børnene i nedenstående. Vi håber, at I endnu en gang, vil tage positivt imod det lille projekt.

Når vi tager cyklerne ud i det fri, ønsker vi at give børnene en forståelse af, hvad naturen kan bruges til. Bl.a. ved at børnene sover i det fri eller i vores medbragte telte, spiser madpakker på græsset, lære børnene hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt man behandler naturen, f.eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene, efterlader ikke skrald, osv.

Bevægelse
Store vuggestue børn er motorisk meget aktive. De hopper, løber, danser, triller og afprøver deres kropsfærdigheder gennem leg. I denne alder bliver børnenes grundlæggende motoriske færdigheder fortsat etableret og integreret i deres kroppe. Det er her de første grundsten til en aktiv livsstil, der kan gavne deres sundhed, skal dannes. Gudrun Gjesing skriver således: “Gode vaner, eksempelvis at kunne lide at være fysisk aktiv udendørs i al slags vejr, skabes i familien og styrkes i vuggestuen (Gjersin 2004 s. 26)”

Derfor vil vi i vuggestuens cykelgruppe gerne give børnene tid, rum og anderledes udfordringer, som er svarende til deres alder. Vi ved ud fra erfaring at disse børn kan fylde meget i de almen stuers børnegruppe, da de ofte har nogle andre behov end vi kan tilbyde i hverdagen. I cykelgruppen vil vi derfor lægge vægt på, at komme steder hen hvor børnene kan bruge deres krop og bruge deres energi på positiv og konstruktiv måde. Der vil blive lagt vægt på nye oplevelser og nye udfordringer. Derudover vil der blive lagt mere vægt på selvhjulpenhed og udvikling af sociale kompetencer, som de skal blive bedre til at bruge og dermed hjælpe hinanden.

Turene kan bestå af:
• Legepladser inde/ude
• Klatretur
• Boldbaner
• Rytmik

Natur
Undersøgelser viser, at børn tilbringer meget mindre tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde. Børnenes hverdag er mere travl, overvåget og skemalagt end nogensinde før. Det betyder, at vi mister forbindelsen til naturen og forståelsen af, at den er vores livsgrundlag. Vi har brug for rent vand, ren luft, sunde madvarer og plads til natur, der hænger sammen. Derfor vil vi gerne lære vores børn om naturen og vise hvad den kan bruges til. Cykelgruppen vil ofte tilbringe til meste af dagen ude – de vil sove ude i den friske luft og spise deres frokost under åben himmel. Børnene vil derved få en forståelse af, at naturen er et rum som man kan opholde sig i og bruge til alle mulige ting. I cykel gruppen vil der ligeledes ligges vægt på at børnene lærer hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt vi behandler naturen med (eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene og efterlader ikke papir el. andet når man skal hjem).

Turene kan bestå af:
• Skoven
• Stranden
• Zoo
• Naturvejleder
• Parker
• Danmarks akvarium

Kultur
Oplevelser af kunst og kultur inspirer børn, udvikler deres kreativitet og evne til selv at skabe noget nyt. Derfor vil vi, i cykelgruppen give børnene mulighed for at opleve Københavns kultur og kunstmiljø. De skal opleve kunst og kultur både som en måde at udtrykke sig på, og det samfund og den kultur arv de er en del af.

Turene kan bestå af:
• Museum
• Kirker
• Tage ud og tegne i naturen
• Kanalrundfart
• Teater
• Biograf

Dagsplan
Vi cykler fra kl. 9 til 15. 2 voksne med 8 af de ældste børn.
Kl. 9-10 cykler man et sted hen
Kl. 10-11 aktivitet
Kl. 11-12 spisning og skiftning
Kl. 12-14 sover børnene ude eller i telte.
Kl. 14-15 cykler man hjem

Alle børn skal have en rygsæk med, hvor der skal være regntøj, skiftetøj, solhat og evt. sut. Denne taske har de med hjemme fra.

Vi glæder os til nogle skønne mdr. på cykel med jeres børn.

Hilsen Vuggestuen

Back To Top