Skip to content

MED-udvalg

MED

Målsætningen er, at MED-aftalen er demokratifremmende og hæver sig over gennemsnittet af indgåede MED-aftaler ved at sætte retning på samarbejdet, og hvor aftalens vision, mission og værdier er foldet ud. Det er en forudsætning for aftalen, at vi har en stærk, tydelig og professionel ledelse.

Det helt særlige ved MED-aftalen er, at medindflydelse, medbestemmelse og medansvar er ligestillet. Børne- og Ungdomsforvaltningen skal være en arbejdsplads, som er præget af høj trivsel, godt arbejdsmiljø og med en forbilledlig samarbejdskultur, så medarbejderne kan løse kerneopgaven i høj faglig kvalitet.

I Haraldsgården har vi et MED, vi tager meget alvorligt. Vi holder mange møder, og medarbejder-repræsentanterne inddrages i alle større beslutninger, både vedr. strukturforandringer, økonomi, normeringer, APV, arbejdsmiljødrøftelser, udarbejdelse af politiker mv.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top